pondělí 25. května 2020

[ Ctrl + F = vyhledávač příkazů ]

Vítejte!
Každý server má svá vlastní pravidla, která nastavuje pouze majitel nebo jím pověřené osoby. Zde naleznete příkazy, které vám mohou pomoci při vašem dobrodružství nebo odkrýt skryté věci pomocí níže uvedených příkazů. Hezky se bavte a nezapomeňte si umývat ruce několikrát denně :)
Bugigascz


Dovoluji si vás upozornit, že tyto příkazy jsou na PC verzi Minecraft.

Základní příkazy
 • /register heslo_heslo  = Registrace 
 • /login heslo  = Přihlášení   
 • /changepassword = Změna hesla. 
 • /help = Vypíše seznam příkazů pro hráče
 • /list = Zobrazí aktuálně přihlášené hráče.
 • /pos = Vaše pozice na mapě (dejte F3) 
 • /depth = vypíše úroveň terénu na kterém stojíte (F3)
 • /getpos = vypíše zeměpisnou délku, šířku atd. (F3)
 • /tpa [hráč] = teleportace   
 • /spawn= Teleport na hlavní spawn ve hře (místo kde se poprvé přihlašujete)
 • /warp [název] = Teleportuje vás na určité místo. (př. /warp shop)
 • /kit = něco se zobrazí (/kit jídlo, ...)
 • /sethome = Nastavení vašeho domu
 • /home = Teleport domů
 • /lockette <číslo> = Přidá dalšího hráče na Private tabulku (číslo značí řádek odshora)      


Příkazy pro VIP hráče:
Každý server má jiné permise a taky záleží jaké jste VIP (tady máme pár z nich)
 • /fly = Budeš létat
 • /tpa = Teleport k hráči
 • /tpaccept = Povolení hráče k teleportu k vám
 • /heal = Doplní zdraví
 • /feed = Zažene hlad
 • /stack = Všechny věci v inventáři automaticky složí do stacků
 • /ci = Vymaže inventář
 • /back = Teleport na předešlé místo úmrtí
 • /ignore = Ignoruje (nezobrazuje) zprávy od hráče
 • /afk = Ukáže všem ve hře, že jste nepřítomný
 • /kit vip = obdržíte velký počet dia, gold, iron, redstone (měli byste mít všechny kity na /warp vip)
 • /kit spawner = obdržíte spawner
 • /hat = to co držíte v ruce budete mít na hlavěZamykání a Odemykání:
 • /lwc - celý výpis příkazů
 • /cprivate - Vytvoří soukromé zabezpečení
 • /cpublic - Vytvoří veřejné zabezpečení
 • /cdonation - Vytvoří charitní truhlu
 • /lock <heslo> - Vytvoří zabezpečeni na heslo
 • /cmodify - Modifikuje již existující zabezpečeni
 • /unlock <heslo> - Odemyká zabezpečení na heslo
 • /cinfo  - Zobrazí informace o zabezpečeni (zjistí i u cedulí)
 • /climits  - Zobrazí max. počet zabezpečení
 • /cremove - Odstraní zabezpečení (!)
 • /lwc mode - <persist|droptransfer>
 • /lwc flag <name> <on|off> - Mění flagy zabezpečení
 • /lwc menu <basic|advanced> - Změní styl tohoto menu.
 • /lwc admin - Administration (příkaz pro ADMINa)LWC Administrace:
 • /lwc admin view - Zobrazí inventář zabezpečení jakoby jsi stál vedle něj s použitím ID zabezpečení
 • /lwc admin find - Zobrazi veskera zabezpeceni na mape
 • /lwc admin forceowner - Zmeni vlastnika zabezpeceni
 • /lwc admin remove - Dle ID odstrani zabezpeceni
 • /lwc admin purge - Odstrani veskera zabezpeceni
 • /lwc admin cleanup - Pokus o vycisteni databaze
 • /lwc admin version - Zobrazí verzi načetlého LWC
 • /lwc admin update - Aktualizuje na poslední verzi LWC
 • /lwc admin report - Zobrazi zprávu LWC
 • /lwc admin convert - Konvertuje databázi jiného pluginu do LWC
 • /lwc admin clear protections|rights - UPOZORNĚNÍ! Tento příkaz je nebezpečný a nemůže být vrácen zpět!!

Command Block:

Jak spustit command block?
/give < tvé_jméno > command_block

 • /gamemode 0 @p - nastaví vám mód "přežití".
 • /give @p stone - Dá Vám stone (kámen).  
 • /tp @p x y z - teleportuje vás na souřadnice X ,Y ,Z (nezapomeň "x y z" vyměnit za čísla! např. /tp @p 10 10 10 )
 • /clear [item] - vyčistíte hráči inventář.
 • /setblock ~1 ~-1 ~0 mob_spawner 0 replace {EntityId:Zombie,SpawnData:{Equipment:[{id:276,Count:1}]}} - Vytvoříte vlastní mob.spawner.
 • /time set 0 - nastaví čas na den
 • /explode [x,y,z]  - Udělá výbuch na x, y, z. o poloměru okruhu. Není-li poloměr uveden, tak vytváří velikost výbuchu creepera. 
 • /testfor @p[x=50,y=64,z=46,r=65536] - Pomocí tohoto příkazu  lze nastavit neviditelnost.
 • /pause - Pozastaví svět
 • /sethead [player or mob name] - Změní hlavu hráče.
 • /say a /me, /tell a /tellraw @p - Psaní do chatu (např. /say Ahoj , /say @p Ahoj)
 • /pblock [block ID] [xyz] - Položí block (podobné jako WorldEdit).
 • /cblock [xyz] - Odstraní bloky
 • /togglespawner (on|off) - Přepne spawner.
 • /triggerspawner - spustí mob spawner.
 • /equip [target/selector]  
 • /apply [target/selector]  
 • /give [target/selector]  
 • /lore [target] [item] [lore for item] - 
 • /name [target] [item] [name for item] -


Práce:
 • /jobs join = zvolíš si profesi
 • /jobs leave = opustíš profesi
 • /jobs stats  = info o profesi a jejím levelu
 • /jobs info = info o profesi
 • /jobs = základní příkaz

Peníze:
 • /money  = vypíše, kolik máte momentálně dolarů
 • /money ?  = vypíše příkazy s vysvětlením
 • /pay [jméno] [suma] = odešlete určitou částku hráči do jeho kapsy :)
 • /money rank nick  = vypíše pořadí v žebříčku nejbohatších hráčů
 • /money top počet = vypíše vámi zadaný počet nejbohatších hráčů na serveru
 • /money pay nick množství  = pošle hráči peníze, které se vám odečtou z účtu

Aréna:
 • /ma arenas = Vypíše seznam arén
 • /ma join = Vstup do zvolené arény
 • /ma leave = Odchod z arény
 • /ma spectate [jméno arény] = sledujete arénu (není vždy vidět)
 • /ma notready = ukáže nepřipravené hráče


Spawner-mobs
Chcete si změnit svůj spawner? Stačí jen /spawner mob


– Bats odkaz
– Rabbits odkaz
– Chickens odkaz
– Cows odkaz
– Mooshrooms odkaz
– Ocelots odkaz
– Pigs odkaz
– Sheep odkaz
– Squid odkaz
– Villagers odkaz

– Endermen odkaz
– Wolves odkaz
– Zombie Pigmen odkaz

– Blazes odkaz
– Cave Spiders odkaz
– Creepers odkaz
– Ghasts odkaz
– Magma Cubes odkaz
– Silverfish odkaz
– Skeletons odkaz
– Slimes odkaz
– Spiders odkaz
– Spider Jockeys odkaz
– Zombies odkaz

– Ender Dragon odkaz
– Wither odkaz

– Iron Golems odkaz
– Snow Golems odkaz

FLAG:

True (t) – Ano, False (f) – Ne

/res set [flag] [true/false] – Nataví flag na pravost(true), nebo nepravost(false) pro všechny hráče.
/res pset [nick] [flag] [true/false] – Nataví flag na pravost, nebo nepravost jen pro daného hráče.
/res pset [nick] trusted [true/false] - Povolí všechny práva hráči.


př: /res set build f
př: /res pset Gejmr94 build t

 1. move – Pohyb hráčů po residenci. Při nové residenci je na true.
 2. build – Stavění. Při nové residenci je na false.
 3. use – Používání tlačítek, levelů, dveří a crafting table. Při nové residenci je na false.
 4. container – Používání truhel. Při nové residenci je na false.
 5. pvp – Mlácení hráčů mezi sebou. Při nové residenci je na false.
 6. ignite – Podpalování. Při nové residenci je na false.
 7. firespread – Rozšiřování trávy a ohně (u nás se oheň nešíří ani nikde jinde). Při nové residenci je na true.
 8. tp - Ovládá teleportaci v residenci. (povolené tp mají jen hráči s /res pset nick)
 9. creeper - Ovládá exploze creeperů. (t= poškodí hráče i bloky)
 10. healing - Ovládá uzdravování hráčů v resienci (t= půl srdíčka za sekundu)
 11. tnt – Výbuch TNT. Při nové residenci je na false.
 12. flow - Pravý proud lávy/vody a její slévaní. Při nové residenci je na true.
 13. damage – Ovlivňuje veškeré ublížení v residenci.
 14. monsters – Ovlivňuje spawnování a pohyb monster.Rezidence a ochrana před cizím 

vniknutím:
Na každém severu se vytváří jinak rezidence, nemusí...
 • /res ? – zobrazí nápovědu
 • /res create – Vytvoří residenci na základě vyznačené oblasti.
 • /res subzone – Vytvoří menší zónu v residenci, kde mohou fungovat jiné nastavení. Pro nastavování subzony dostanete jméno složením. Musíte být vlastníkem
 • /res set jméno residence . jméno subresidence flag true/false - Nastaví vlajku pro rezidenci a nezapomeňte na tečku !
 • /res message [enter/leave] – Nastaví zprávu, která se zobrazí hráčům, když přijdou (enter) do residence/subzony, nebo při opuštění (leave).
 • /res message remove [enter/leave] – Odstraní oznamovací zprávu.
 • /res select vert – rozšířit vyber z nebe do podlaží
 • /res give jmeno_res jmeno_hrace - předáte svoji resku jinému hráči (pokud vám to nefunguje, poproste ADMINA)
 • /res remove [ResidenceName] – smaže rezidenci
 • /res info - zobrazí info o rezidenci
 • /res list – zobrazí seznam rezidenci které vlastníte
 • /res unstuck - pokud se zaseknete v nějaké residenci, tak tento příkaz vás přemístí na místo mimo residenci (nebo místo kde se nezaseknete)
 • /res set [flag] [true/false/remove] - nastavení ochrany vaší rezidence
 • /res pset [PlayerName] [flag] [true/false/remove] – nastavení ochrany pro danného hráče
 • /res set ? – zobrazí seznam příkazů
 • /res pset ? – zobrazí seznam příkazů
 • /res message [enter/leave] [message] - nastaveni uvítací (enter) nebo rozlouceni (leave) zpravy
 • /res message remove [enter/leave] - smazání uvítací nebo opouštěcí zprávy
 • /res market [buy/info] [residence] – koupit / zobrazit informace o rezidenci ke koupi
 • /res market sell [residence] [cena] – dát rezidenci na prodej
 • /res market unsell [residence] – smazat rezidenci z prodeje
 • /res lease [renew/cost] [residence] – obnovit / zobrazit cenu obnovení rezidence
 • /res default – nastavit rezidenci na výchozí ochranu
 • /res rename [stare_jmeno] [nové_jmeno] – Přejmenujete rezidenci

Něco málo k subzónám: Pojmenovávání subzón má tento tvar název_residence.název_subzóny Například: „Olomouc“ je název zóny(residence). Olomouc má subzónu „Náměstí“. Takže výsledný tvar názvu subzóny „Náměstí“ je „Olomouc.Náměstí“ Pro odstranění subzóny, bude za potřebí abyste napsali příkaz /res remove Olomouc.Náměstí Pokud bude mít subzóna Náměstí svoji subzónu , například pojmenovanou Kašna výsledný název bude vypadat takto Olomouc.Náměstí.Kašna 
Pro subzóny platí stejná nastavení jako pro residence, akorát je potřeba psát kompletní název subzóny.
Frakce:
Vždycky když se jedná o frakci, musí být za lomítkem vždycky f! /f
Frakce se vytvoří příkazem /f create [Originální název frakce]
Po založení frakce se stanete frakčním zakladatelem a hlavním administrátorem.

Příkazy pouze pro hlavního administrátora frakce (admin)
 • /f mod [Nick hráče ve frakci] - dá pravomoce pro hráče ve frakci aby mohl používat příkazy uvedené níže (povýší na moda)
 • /f tag [Nový název frakce] - změní název frakce
 • /f disband - zruší frakci
 • /f owner [Hráč] - přidělí určité území frakce pouze jednomu hráči! Mod i admin ale může otevírat/ničit atd.
Příkazy pro hlavního administrátora a moderátora frakce
 • /f desc [text] - změní popis frakce
 • /f invite [Nick hráče] - pozve hráče do frakce
 • /f deinvite [Nick pozvaného
 •  hráče] - zruší pozvánku do frakce
 • /f kick [Hráč ve frakci] - vykopne z frakce hráče
 • /f sethome - setne frakční home na který se všichni členové frakce mohou portnout příkazem uvedeným níže
 • /f claim - obsadí frakci území 16x16
 • /f declaim - obsadí frakci území 16x16
 • /f title [Hráč] [Titul] - přidělí frakčnímu hráči titul který bude zobrazován ve frakčním chatu
 • /f ally [Frakce] - nabídne/přijme spojenecké vztahy jiné frakci
 • /f neutral [Frakce] - vyhlásí neutrální vztahy jiné frakci
 • /f enemy [Frakce] - vyhlásí válku frakci
Příkazy pro všechny (hráče, mody, admina)
 • /f home - portne na místo frakčního homu setnuté modem/Adminem
 • /f who [Nick] - ukáže kdo je z jaké frakce
 • /f leave - opustí frakci
 • /f join [Nízev frakce s pozvánkou] - přídá se do frakce od které dostal pozvánku
 • /f show - ukáže stav frakce
 • /f power - ukáže váš power
 • /f power [Nick] - ukáže power hráče


Pro Adminy a další role serveru:
World Edit
!!POZOR!! Pokud uděláte něco nad 100 bloků hrozí pád serveru!!
 • //br sphere - vyhlazuje terén
 • //wand - získáme dřevěnou sekeru
 • //fixwater (poloměr) - zarovná vodu
 • //fixlava (poloměr) - zarovná lávu
 • //ex (poloměr) - uhasí oheň v daném poloměru
 • //stack (pocet zopakování) - zopakuje něco co máme označené sekerkou tím směrem kterým koukáme.
 • //butcher (poloměr) - zabije všechny moby v daném poloměru.
 • //butcher -a (poloměr) - zabije všechny zvířata
 • //butcher -n (poloměr) - zabije všechny NPC
 • //butcher -g (poloměr) - zabije všechny golemy
 • //butcher -l (poloměr) - zabije efektivně úplně vše.
 • //remove items (poloměr) - vymaže všechny itemi v daném poloměru.
 • //remov (type radius) - vymaže určitý typ věcí typy jsou :arrows,items,painting (obrazy), minecarts, tnt, xp.
 • //pos1 - označení 1 pozice(bodu)
 • //pos2 - označení 2 pozice(bodu)
 • //set (jmeno bloku nebo jeho ID) - vyplnění označené oblasti daným blokem (0 je air)
 • //replace (jméno bloku ze kterého to chci změnit,na jméno bloku na který to chci změnit)změna dosavadních bloků na jiné (např.//replace stone stonebrick)
 • //copy - zkopírování označeného objektu
 • //paste - vložení zkopírovaného objektu
 • //undo (počet) - vrátíte jeden či více kroků zpátky.
 • //replacenear (poloměr nebo-li vzdálenost,a jméno bloku) - změnění třeba všechen cobblestone v daném poloměru na vzduch
 • //sphere (název bloku,a poloměr) - vytvoří kouli (není dutá)
 • //hsphere (název bloku,a poloměr) - vytvoří dutou kouli
 • //hpyramid (název bloku,a poloměr (velikost pyramidy) ) - vytvoří dutou pyramidu z daného bloku o dané velikosti.
 • //pyramid - to samé, až na to že není dutá
 • //walls (název bloku) - vytvoří zeď na označeném území.
 • //brush sphere (název bloku,a poloměr(max 6) ) - vytváří koule při levém kliknutí.
 • //brush smooth (poloměr(max 6) ) - vyhlazování zeminy do roviny. (použijte sekyrku)
 • //brush cylinder (název bloku,a poloměr) - vytváření rovných plošinek
 • /waterdamage - nelze se utopit
 • /watermovement -voda nezpomaluje
 • //expand ( velikost,a u jako up vzhůru) - označená oblast po příkazu expand a pote //set se vytvoří např: //expand 5 u a poté např: //set stone tak se vytvoří třeba sloup 5 kostiček nahoru z kamene.
 • //sel poly - tímto si můžeme vytvořit 2D polygon napíšeme příkaz a poté označujeme body jeden levým a ostatní pravým.
 • //sel cuboid - označenou pozici odstraníte
 • //overlay - označíme si oblast poté použijeme //overlay dělá se to třeba u podlahy, ale je lepší dávat např: //set ID (nebo název)
 • //mask - zamaskuje daný blok nějakým jiným před tím si dejte pří.//brush sphere
 • //fill (název bloku,radius) - slouží k vyplnění (nějakého rámu)
 • /weather (thunder, lightning, sun, rain) - nastaví počasí
 • //tree - po tomto příkazu klikáním levým myslim se objeví strom
 • //up (počet) vyskočíte do výšky kterou si zadáte a pod vámi se objeví blok.
WorldGuard
Region
 • //expand vert - udělá něco jako resku od bedrocku až úplně nahoru (body/pozice označíte dřevěnou tyčkou.
 • /region claim (jméno) - tím se udělá region který jsme si označili příkazem //expand vert.
 • /region addowner (jméno regionu, jméno hráče) -přidá daného hráče do regionu aby mohl v něm vše používat.
 • /region addmember (jméno regionu, jméno hráče) - přidá hráče jako člena může v regionu stavět a pohybovat se, ale nemůže nic měnit.
 • /region flag (jméno regionu, jméno flagu) - vytvoří vám to flag, který třeba zabraňuje spavnování mobek v regionu (např. /region flag test1 mob-spawning deny .(nebo tnt)
 • /region delete (název regionu) - odstraní daný region
 • /region info (název regionu) - info o daném regionu
 • /region list (page) - zobrazí všechny regiony které jsou
 • /region save - uloží seznam regionu do souboru
 • /region load - nahraje uložené regiony
 • /god (jméno hráče) - nastaví hráči nesmrtelnost (když nezadáte jméno, tak jste VY nesmrtelní ;)
 • /ungod (jméno hráče) - zbaví hráče nesmrtelnosti
 • /heal (jméno hráče) - doplní hráči životy
 • /slay/kill (jméno hráče) - zabije daného hráče (nezneužívejte to!!)
 • /stack - doplní všechny věci v inventáři na max (př.mám 5 hlíny a použiji příkaz a mám 64).
Příkazy pro OP:

/ban "jméno" "čas" "důvod" - vyhodíte hráče na určitý čas nebo dáte příkaz: /tempban "jméno" "čas" "důvod"
/kick "jméno" "důvod" - vyhodí hráče ze serveru


/ban-ip - Zabanování IP adresy.


/pardon - Zrušení banu.
/pardon-ip - Zrušení banu IP adresy.

/banlist [ips] - Zobrazení banlistu, s argumentem ips se zobrazí seznam IP adres.

 • /op - Povýšení hráče na operátora.
 • /deop - Opak příkazu /op.
 • /gamemode [hráč] - Nastavení módu hry: Survival (0), Creative (1). Pouze pro online hráče.
 • /defaultgamemode  - Defaultne nastavení módu hry na serveru.
 • /list - Výpis on-line hrajících hráčů.
 • /say - Vzkaz všem hrajícím hráčům.
 • /stop - Zastavení serveru.
 • /time "číslo" - Nastavení času: 0 je svítání, 6000 poledne, 12000 soumrak a 18000 půlnoc.
 • /toggledownfall - Přepínání deště a sněhu.
 • /tp - Teleportace.
 • /tp [nick] [váš_nick] - portujete hráče k sobě (nebo můžete i k někomu jinému)
 • /vanish - zneviditelníte se (nepoužívej v aréně!)
 • /socialspy - uvidíte msg hráčů (skryté zprávy)
 • /whitelist -Přidání/vymazání hráče z whitelistu.
 • /whitelist -Zobrazení hráčů na white-listu/nahrání aktuálního white-listu.
 • /whitelist - Povolení/zakázání kontroly připojovaných hráčů na white-listu.
 • /setwarp = Nastavení vašeho místa warpu
 • /warp = Teleport na dané místo
 • /delwarp = Smazání daného warpuPříkazy na barvy:

/colours = Zapne/vypne náhodné barvy ve vašem písmu (osobně to nemám vyzkoušené)
 • /ca set prefix p (Jméno_hráče TITUL) = Nastaví před jméno hráče titul
 • /ca remove prefix p = Jméno_Hráče Odstraní titul hráči
 • /prefix ^2Titul = Nastaví před jméno Titul zelenou barvou
 • /prefix ^2Titul ^F = Nastaví před jméno Titul zelenou barvou ale váš nick bude bílou
 • /suffix ^2Titul = Nastaví za jméno Titul zelenou barvou
 • /prefix remove = Odstraní titul před jménem
 • /suffix remove = Odstraní titul za jménem.