pondělí 6. srpna 2018

[ Ctrl + F = vyhledávač příkazů ]

Přidáno: 
Command Block 
Jak očarovat předmět

Dovoluji si vás upozornit, že tyto příkazy jsou na PC verzi Minecraft.

Základní příkazy
 • /register heslo_heslo  = Registrace 
 • /login heslo  = Přihlášení   
 • /changepassword = Změna hesla. 
 • /help = Vypíše seznam příkazů pro hráče
 • /list = Zobrazí aktuálně přihlášené hráče.
 • /pos = Vaše pozice na mapě (dejte F3) 
 • /depth = vypíše úroveň terénu na kterém stojíte (F3)
 • /getpos = vypíše zeměpisnou délku, šířku atd. (F3)
 • /tpa [hráč] = teleportace   
 • /spawn= Teleport na hlavní spawn ve hře (místo kde se poprvé přihlašujete)
 • /warp [název] = Teleportuje vás na určité místo. (př. /warp shop)
 • /kit = něco se zobrazí (/kit jídlo, ...)
 • /sethome = Nastavení vašeho domu
 • /home = Teleport domů
 • /lockette <číslo> = Přidá dalšího hráče na Private tabulku (číslo značí řádek odshora)      


Příkazy pro VIP hráče:
Každý server má jiné permise a taky záleží jaké jste VIP (tady máme pár z nich)
 • /fly = Budeš létat
 • /tpa = Teleport k hráči
 • /tpaccept = Povolení hráče k teleportu k vám
 • /heal = Doplní zdraví
 • /feed = Zažene hlad
 • /stack = Všechny věci v inventáři automaticky složí do stacků
 • /ci = Vymaže inventář
 • /back = Teleport na předešlé místo úmrtí
 • /ignore = Ignoruje (nezobrazuje) zprávy od hráče
 • /afk = Ukáže všem ve hře, že jste nepřítomný
 • /kit vip = obdržíte velký počet dia, gold, iron, redstone (měli byste mít všechny kity na /warp vip)
 • /kit spawner = obdržíte spawner
 • /hat = to co držíte v ruce budete mít na hlavěZamykání a Odemykání:
 • /lwc - celý výpis příkazů
 • /cprivate - Vytvoří soukromé zabezpečení
 • /cpublic - Vytvoří veřejné zabezpečení
 • /cdonation - Vytvoří charitní truhlu
 • /lock <heslo> - Vytvoří zabezpečeni na heslo
 • /cmodify - Modifikuje již existující zabezpečeni
 • /unlock <heslo> - Odemyká zabezpečení na heslo
 • /cinfo  - Zobrazí informace o zabezpečeni (zjistí i u cedulí)
 • /climits  - Zobrazí max. počet zabezpečení
 • /cremove - Odstraní zabezpečení (!)
 • /lwc mode - <persist|droptransfer>
 • /lwc flag <name> <on|off> - Mění flagy zabezpečení
 • /lwc menu <basic|advanced> - Změní styl tohoto menu.
 • /lwc admin - Administration (příkaz pro ADMINa)LWC Administrace:
 • /lwc admin view - Zobrazí inventář zabezpečení jakoby jsi stál vedle něj s použitím ID zabezpečení
 • /lwc admin find - Zobrazi veskera zabezpeceni na mape
 • /lwc admin forceowner - Zmeni vlastnika zabezpeceni
 • /lwc admin remove - Dle ID odstrani zabezpeceni
 • /lwc admin purge - Odstrani veskera zabezpeceni
 • /lwc admin cleanup - Pokus o vycisteni databaze
 • /lwc admin version - Zobrazí verzi načetlého LWC
 • /lwc admin update - Aktualizuje na poslední verzi LWC
 • /lwc admin report - Zobrazi zprávu LWC
 • /lwc admin convert - Konvertuje databázi jiného pluginu do LWC
 • /lwc admin clear protections|rights - UPOZORNĚNÍ! Tento příkaz je nebezpečný a nemůže být vrácen zpět!!

Command Block:

Jak spustit command block?
/give < tvé_jméno > command_block

 • /gamemode 0 @p - nastaví vám mód "přežití".
 • /give @p stone - Dá Vám stone (kámen).  
 • /tp @p x y z - teleportuje vás na souřadnice X ,Y ,Z (nezapomeň "x y z" vyměnit za čísla! např. /tp @p 10 10 10 )
 • /clear [item] - vyčistíte hráči inventář.
 • /setblock ~1 ~-1 ~0 mob_spawner 0 replace {EntityId:Zombie,SpawnData:{Equipment:[{id:276,Count:1}]}} - Vytvoříte vlastní mob.spawner.
 • /time set 0 - nastaví čas na den
 • /explode [x,y,z]  - Udělá výbuch na x, y, z. o poloměru okruhu. Není-li poloměr uveden, tak vytváří velikost výbuchu creepera. 
 • /testfor @p[x=50,y=64,z=46,r=65536] - Pomocí tohoto příkazu  lze nastavit neviditelnost.
 • /pause - Pozastaví svět
 • /sethead [player or mob name] - Změní hlavu hráče.
 • /say a /me, /tell a /tellraw @p - Psaní do chatu (např. /say Ahoj , /say @p Ahoj)
 • /pblock [block ID] [xyz] - Položí block (podobné jako WorldEdit).
 • /cblock [xyz] - Odstraní bloky
 • /togglespawner (on|off) - Přepne spawner.
 • /triggerspawner - spustí mob spawner.
 • /equip [target/selector]  
 • /apply [target/selector]  
 • /give [target/selector]  
 • /lore [target] [item] [lore for item] - 
 • /name [target] [item] [name for item] -


Práce:
 • /jobs join = zvolíš si profesi
 • /jobs leave = opustíš profesi
 • /jobs stats  = info o profesi a jejím levelu
 • /jobs info = info o profesi
 • /jobs = základní příkaz

Peníze:
 • /money  = vypíše, kolik máte momentálně dolarů
 • /money ?  = vypíše příkazy s vysvětlením
 • /pay [jméno] [suma] = odešlete určitou částku hráči do jeho kapsy :)
 • /money rank nick  = vypíše pořadí v žebříčku nejbohatších hráčů
 • /money top počet = vypíše vámi zadaný počet nejbohatších hráčů na serveru
 • /money pay nick množství  = pošle hráči peníze, které se vám odečtou z účtu

Aréna:
 • /ma arenas = Vypíše seznam arén
 • /ma join = Vstup do zvolené arény
 • /ma leave = Odchod z arény
 • /ma spectate [jméno arény] = sledujete arénu (není vždy vidět)
 • /ma notready = ukáže nepřipravené hráče


Spawner-mobs
Chcete si změnit svůj spawner? Stačí jen /spawner mob


– Bats odkaz
– Rabbits odkaz
– Chickens odkaz
– Cows odkaz
– Mooshrooms odkaz
– Ocelots odkaz
– Pigs odkaz
– Sheep odkaz
– Squid odkaz
– Villagers odkaz

– Endermen odkaz
– Wolves odkaz
– Zombie Pigmen odkaz

– Blazes odkaz
– Cave Spiders odkaz
– Creepers odkaz
– Ghasts odkaz
– Magma Cubes odkaz
– Silverfish odkaz
– Skeletons odkaz
– Slimes odkaz
– Spiders odkaz
– Spider Jockeys odkaz
– Zombies odkaz

– Ender Dragon odkaz
– Wither odkaz

– Iron Golems odkaz
– Snow Golems odkaz

FLAG:

True (t) – Ano, False (f) – Ne

/res set [flag] [true/false] – Nataví flag na pravost(true), nebo nepravost(false) pro všechny hráče.
/res pset [nick] [flag] [true/false] – Nataví flag na pravost, nebo nepravost jen pro daného hráče.
/res pset [nick] trusted [true/false] - Povolí všechny práva hráči.


př: /res set build f
př: /res pset Gejmr94 build t

 1. move – Pohyb hráčů po residenci. Při nové residenci je na true.
 2. build – Stavění. Při nové residenci je na false.
 3. use – Používání tlačítek, levelů, dveří a crafting table. Při nové residenci je na false.
 4. container – Používání truhel. Při nové residenci je na false.
 5. pvp – Mlácení hráčů mezi sebou. Při nové residenci je na false.
 6. ignite – Podpalování. Při nové residenci je na false.
 7. firespread – Rozšiřování trávy a ohně (u nás se oheň nešíří ani nikde jinde). Při nové residenci je na true.
 8. tp - Ovládá teleportaci v residenci. (povolené tp mají jen hráči s /res pset nick)
 9. creeper - Ovládá exploze creeperů. (t= poškodí hráče i bloky)
 10. healing - Ovládá uzdravování hráčů v resienci (t= půl srdíčka za sekundu)
 11. tnt – Výbuch TNT. Při nové residenci je na false.
 12. flow - Pravý proud lávy/vody a její slévaní. Při nové residenci je na true.
 13. damage – Ovlivňuje veškeré ublížení v residenci.
 14. monsters – Ovlivňuje spawnování a pohyb monster.Rezidence a ochrana před cizím 

vniknutím:
Na každém severu se vytváří jinak rezidence, nemusí...
 • /res ? – zobrazí nápovědu
 • /res create – Vytvoří residenci na základě vyznačené oblasti.
 • /res subzone – Vytvoří menší zónu v residenci, kde mohou fungovat jiné nastavení. Pro nastavování subzony dostanete jméno složením. Musíte být vlastníkem
 • /res set jméno residence . jméno subresidence flag true/false - Nastaví vlajku pro rezidenci a nezapomeňte na tečku !
 • /res message [enter/leave] – Nastaví zprávu, která se zobrazí hráčům, když přijdou (enter) do residence/subzony, nebo při opuštění (leave).
 • /res message remove [enter/leave] – Odstraní oznamovací zprávu.
 • /res select vert – rozšířit vyber z nebe do podlaží
 • /res give jmeno_res jmeno_hrace - předáte svoji resku jinému hráči (pokud vám to nefunguje, poproste ADMINA)
 • /res remove [ResidenceName] – smaže rezidenci
 • /res info - zobrazí info o rezidenci
 • /res list – zobrazí seznam rezidenci které vlastníte
 • /res unstuck - pokud se zaseknete v nějaké residenci, tak tento příkaz vás přemístí na místo mimo residenci (nebo místo kde se nezaseknete)
 • /res set [flag] [true/false/remove] - nastavení ochrany vaší rezidence
 • /res pset [PlayerName] [flag] [true/false/remove] – nastavení ochrany pro danného hráče
 • /res set ? – zobrazí seznam příkazů
 • /res pset ? – zobrazí seznam příkazů
 • /res message [enter/leave] [message] - nastaveni uvítací (enter) nebo rozlouceni (leave) zpravy
 • /res message remove [enter/leave] - smazání uvítací nebo opouštěcí zprávy
 • /res market [buy/info] [residence] – koupit / zobrazit informace o rezidenci ke koupi
 • /res market sell [residence] [cena] – dát rezidenci na prodej
 • /res market unsell [residence] – smazat rezidenci z prodeje
 • /res lease [renew/cost] [residence] – obnovit / zobrazit cenu obnovení rezidence
 • /res default – nastavit rezidenci na výchozí ochranu
 • /res rename [stare_jmeno] [nové_jmeno] – Přejmenujete rezidenci

Něco málo k subzónám: Pojmenovávání subzón má tento tvar název_residence.název_subzóny Například: „Olomouc“ je název zóny(residence). Olomouc má subzónu „Náměstí“. Takže výsledný tvar názvu subzóny „Náměstí“ je „Olomouc.Náměstí“ Pro odstranění subzóny, bude za potřebí abyste napsali příkaz /res remove Olomouc.Náměstí Pokud bude mít subzóna Náměstí svoji subzónu , například pojmenovanou Kašna výsledný název bude vypadat takto Olomouc.Náměstí.Kašna 
Pro subzóny platí stejná nastavení jako pro residence, akorát je potřeba psát kompletní název subzóny.
Frakce:
Vždycky když se jedná o frakci, musí být za lomítkem vždycky f! /f
Frakce se vytvoří příkazem /f create [Originální název frakce]
Po založení frakce se stanete frakčním zakladatelem a hlavním administrátorem.

Příkazy pouze pro hlavního administrátora frakce (admin)
 • /f mod [Nick hráče ve frakci] - dá pravomoce pro hráče ve frakci aby mohl používat příkazy uvedené níže (povýší na moda)
 • /f tag [Nový název frakce] - změní název frakce
 • /f disband - zruší frakci
 • /f owner [Hráč] - přidělí určité území frakce pouze jednomu hráči! Mod i admin ale může otevírat/ničit atd.
Příkazy pro hlavního administrátora a moderátora frakce
 • /f desc [text] - změní popis frakce
 • /f invite [Nick hráče] - pozve hráče do frakce
 • /f deinvite [Nick pozvaného
 •  hráče] - zruší pozvánku do frakce
 • /f kick [Hráč ve frakci] - vykopne z frakce hráče
 • /f sethome - setne frakční home na který se všichni členové frakce mohou portnout příkazem uvedeným níže
 • /f claim - obsadí frakci území 16x16
 • /f declaim - obsadí frakci území 16x16
 • /f title [Hráč] [Titul] - přidělí frakčnímu hráči titul který bude zobrazován ve frakčním chatu
 • /f ally [Frakce] - nabídne/přijme spojenecké vztahy jiné frakci
 • /f neutral [Frakce] - vyhlásí neutrální vztahy jiné frakci
 • /f enemy [Frakce] - vyhlásí válku frakci
Příkazy pro všechny (hráče, mody, admina)
 • /f home - portne na místo frakčního homu setnuté modem/Adminem
 • /f who [Nick] - ukáže kdo je z jaké frakce
 • /f leave - opustí frakci
 • /f join [Nízev frakce s pozvánkou] - přídá se do frakce od které dostal pozvánku
 • /f show - ukáže stav frakce
 • /f power - ukáže váš power
 • /f power [Nick] - ukáže power hráče


Pro Adminy a další role serveru:
World Edit
!!POZOR!! Pokud uděláte něco nad 100 bloků hrozí pád serveru!!
 • //br sphere - vyhlazuje terén
 • //wand - získáme dřevěnou sekeru
 • //fixwater (poloměr) - zarovná vodu
 • //fixlava (poloměr) - zarovná lávu
 • //ex (poloměr) - uhasí oheň v daném poloměru
 • //stack (pocet zopakování) - zopakuje něco co máme označené sekerkou tím směrem kterým koukáme.
 • //butcher (poloměr) - zabije všechny moby v daném poloměru.
 • //butcher -a (poloměr) - zabije všechny zvířata
 • //butcher -n (poloměr) - zabije všechny NPC
 • //butcher -g (poloměr) - zabije všechny golemy
 • //butcher -l (poloměr) - zabije efektivně úplně vše.
 • //remove items (poloměr) - vymaže všechny itemi v daném poloměru.
 • //remov (type radius) - vymaže určitý typ věcí typy jsou :arrows,items,painting (obrazy), minecarts, tnt, xp.
 • //pos1 - označení 1 pozice(bodu)
 • //pos2 - označení 2 pozice(bodu)
 • //set (jmeno bloku nebo jeho ID) - vyplnění označené oblasti daným blokem (0 je air)
 • //replace (jméno bloku ze kterého to chci změnit,na jméno bloku na který to chci změnit)změna dosavadních bloků na jiné (např.//replace stone stonebrick)
 • //copy - zkopírování označeného objektu
 • //paste - vložení zkopírovaného objektu
 • //undo (počet) - vrátíte jeden či více kroků zpátky.
 • //replacenear (poloměr nebo-li vzdálenost,a jméno bloku) - změnění třeba všechen cobblestone v daném poloměru na vzduch
 • //sphere (název bloku,a poloměr) - vytvoří kouli (není dutá)
 • //hsphere (název bloku,a poloměr) - vytvoří dutou kouli
 • //hpyramid (název bloku,a poloměr (velikost pyramidy) ) - vytvoří dutou pyramidu z daného bloku o dané velikosti.
 • //pyramid - to samé, až na to že není dutá
 • //walls (název bloku) - vytvoří zeď na označeném území.
 • //brush sphere (název bloku,a poloměr(max 6) ) - vytváří koule při levém kliknutí.
 • //brush smooth (poloměr(max 6) ) - vyhlazování zeminy do roviny. (použijte sekyrku)
 • //brush cylinder (název bloku,a poloměr) - vytváření rovných plošinek
 • /waterdamage - nelze se utopit
 • /watermovement -voda nezpomaluje
 • //expand ( velikost,a u jako up vzhůru) - označená oblast po příkazu expand a pote //set se vytvoří např: //expand 5 u a poté např: //set stone tak se vytvoří třeba sloup 5 kostiček nahoru z kamene.
 • //sel poly - tímto si můžeme vytvořit 2D polygon napíšeme příkaz a poté označujeme body jeden levým a ostatní pravým.
 • //sel cuboid - označenou pozici odstraníte
 • //overlay - označíme si oblast poté použijeme //overlay dělá se to třeba u podlahy, ale je lepší dávat např: //set ID (nebo název)
 • //mask - zamaskuje daný blok nějakým jiným před tím si dejte pří.//brush sphere
 • //fill (název bloku,radius) - slouží k vyplnění (nějakého rámu)
 • /weather (thunder, lightning, sun, rain) - nastaví počasí
 • //tree - po tomto příkazu klikáním levým myslim se objeví strom
 • //up (počet) vyskočíte do výšky kterou si zadáte a pod vámi se objeví blok.
WorldGuard
Region
 • //expand vert - udělá něco jako resku od bedrocku až úplně nahoru (body/pozice označíte dřevěnou tyčkou.
 • /region claim (jméno) - tím se udělá region který jsme si označili příkazem //expand vert.
 • /region addowner (jméno regionu, jméno hráče) -přidá daného hráče do regionu aby mohl v něm vše používat.
 • /region addmember (jméno regionu, jméno hráče) - přidá hráče jako člena může v regionu stavět a pohybovat se, ale nemůže nic měnit.
 • /region flag (jméno regionu, jméno flagu) - vytvoří vám to flag, který třeba zabraňuje spavnování mobek v regionu (např. /region flag test1 mob-spawning deny .(nebo tnt)
 • /region delete (název regionu) - odstraní daný region
 • /region info (název regionu) - info o daném regionu
 • /region list (page) - zobrazí všechny regiony které jsou
 • /region save - uloží seznam regionu do souboru
 • /region load - nahraje uložené regiony
 • /god (jméno hráče) - nastaví hráči nesmrtelnost (když nezadáte jméno, tak jste VY nesmrtelní ;)
 • /ungod (jméno hráče) - zbaví hráče nesmrtelnosti
 • /heal (jméno hráče) - doplní hráči životy
 • /slay/kill (jméno hráče) - zabije daného hráče (nezneužívejte to!!)
 • /stack - doplní všechny věci v inventáři na max (př.mám 5 hlíny a použiji příkaz a mám 64).
Příkazy pro OP:

/ban "jméno" "čas" "důvod" - vyhodíte hráče na určitý čas nebo dáte příkaz: /tempban "jméno" "čas" "důvod"
/kick "jméno" "důvod" - vyhodí hráče ze serveru


/ban-ip - Zabanování IP adresy.


/pardon - Zrušení banu.
/pardon-ip - Zrušení banu IP adresy.

/banlist [ips] - Zobrazení banlistu, s argumentem ips se zobrazí seznam IP adres.

 • /op - Povýšení hráče na operátora.
 • /deop - Opak příkazu /op.
 • /gamemode [hráč] - Nastavení módu hry: Survival (0), Creative (1). Pouze pro online hráče.
 • /defaultgamemode  - Defaultne nastavení módu hry na serveru.
 • /list - Výpis on-line hrajících hráčů.
 • /say - Vzkaz všem hrajícím hráčům.
 • /stop - Zastavení serveru.
 • /time "číslo" - Nastavení času: 0 je svítání, 6000 poledne, 12000 soumrak a 18000 půlnoc.
 • /toggledownfall - Přepínání deště a sněhu.
 • /tp - Teleportace.
 • /tp [nick] [váš_nick] - portujete hráče k sobě (nebo můžete i k někomu jinému)
 • /vanish - zneviditelníte se (nepoužívej v aréně!)
 • /socialspy - uvidíte msg hráčů (skryté zprávy)
 • /whitelist -Přidání/vymazání hráče z whitelistu.
 • /whitelist -Zobrazení hráčů na white-listu/nahrání aktuálního white-listu.
 • /whitelist - Povolení/zakázání kontroly připojovaných hráčů na white-listu.
 • /setwarp = Nastavení vašeho místa warpu
 • /warp = Teleport na dané místo
 • /delwarp = Smazání daného warpuPříkazy na barvy:

/colours = Zapne/vypne náhodné barvy ve vašem písmu (osobně to nemám vyzkoušené)
 • /ca set prefix p (Jméno_hráče TITUL) = Nastaví před jméno hráče titul
 • /ca remove prefix p = Jméno_Hráče Odstraní titul hráči
 • /prefix ^2Titul = Nastaví před jméno Titul zelenou barvou
 • /prefix ^2Titul ^F = Nastaví před jméno Titul zelenou barvou ale váš nick bude bílou
 • /suffix ^2Titul = Nastaví za jméno Titul zelenou barvou
 • /prefix remove = Odstraní titul před jménem
 • /suffix remove = Odstraní titul za jménem.